top of page

Αθλητικές Κακώσεις-Χόνδρινες Βλάβες

Νικόλαος Σαλαμαλίκης,MD,MSc, FEBOT

Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Γενικά

Η στρατηγικη που θα ακολουθηθεί για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θεραπευτικη αντιμετώπιση χόνδρινων βλαβών των αρθρώσεων αποτελεί πολύ συχνά πρόκληση τόσο για τον ασθενή, όσο και τον Χειρουργό. Η θεραπεία οφείλει να είναι εξατομικευμένη για την εκάστοτε άρθρωση (π.χ. γόνατο, ποδοκνημική κτλ. ) και για κάθε έλλειμμα χόνδρου ξεχωριστά. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη λήψη της θεραπευτικής απόφασης είναι η ηλικία του ασθενούς, η σκελετική του ωρίμανση, οι προσδοκίες του ασθενούς, η ικανότητά του να ανεχθεί παρατεταμένη περίοδο αποθεραπείας, το μέγεθος, η θέση και η εν τω βάθει έκταση της χονδρινης βλάβης και το εάν η βλάβη έχει ή όχι αποκολληθεί από τον κρατήρα της. Σε ασθενείς με χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα, θέση έχει η συντηρητική θεραπεία, η οποία έγκειται σε ξεκούραση, ακινητοποιηση της άρθρωσης με νάρθηκα, αποφόρτιση του πάσχοντος σκέλους και λήψη φαρμακευτικής αγωγής από του στόματος.

Βασική αρθροσκοπική αντιμετώπιση - Διέγερση οστικού μυελού με την τεχνική των μικροκαταγμάτων.

Σε ασθενείς με μέτριες απαιτήσεις, ερασιτέχνες αθλητές, αναλόγως των προαναφερθέντων παραγόντων, συνήθως εκτελείται ένας συνδυασμός χειρουργικών θεραπειών, με διαγνωστική αρθροσκόπηση του χόνδρινου ελλείμματος, αφαίρεση των ελεύθερων οστεοχόνδρινων σωμάτων της άρθρωσης, νεαροποίηση των ασταθών χόνδρινων βλαβών ή του υποκείμενου παθολογικού υποχόνδριου οστού, με τρυπανισμούς με την τεχνική των μικροκαταγμάτων. Η τελευταία τεχνική αποσκοπεί στην προσέγγιση αυξηντικών παραγόντων από τον μυελό του οστού προς την επιφάνεια της χόνδρινης βλάβης, οδηγώντας στη δημιουργία ιστού κατώτερης ποιότητας αυτής του υαλοειδούς χόνδρου, που θα καλύψει την επιφάνεια του ελλείμματος και μελλοντικά θα ελαττώσει τη συμπτωματολογία. Ενίοτε τα χόνδρινα ελλείμματα επανακαθηλώνονται με βιοαπορροφήσιμες μικρές βίδες ή pins, επί του εδάφους τους, μετά βέβαια, από νεαροποίηση και προετοιμασία των υποκείμενων ιστών, όπου αυτό απαιτείται.

Μωσαϊκοπλαστική

Μία άλλη τεχνική, αποτελεί η μωσαϊκοπλαστική ή αλλιώς η λήψη οστεοχόνδρινων κυλινδρικών μοσχευμάτων , από μή φορτίζουσες περιοχές των αρθρικών επιφανειών και η επανακαθήλωση αυτών στην ελλειμματική περιοχή, μετά από προετοιμασία αυτής. Περιορισμοί στη μωσαϊκοπλαστική αποτελούν το εύρος της βλάβης, η νοσηρότητα της δότριας περιοχής, το ταίριασμα της γεωμετρίας του ελλείμματος με τη διάμετρο των ληφθεντων κυλινδρικών μοσχευμάτων και η ανάγκη αποφόρτισης του σκέλους για αρκετές εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Η θεραπεία με μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων είναι μία κυτταρική θεραπεία, που στόχο έχει τη δημιουργία αυτόλογου υαλοειδή χόνδρου. Αρθροσκοπικά λαμβάνεται χόνδρος από τον ίδιο τον ασθενή, από μία λιγότερο φορτίζουσα επιφάνεια, ο οποίος στο εργαστήριο καλλιεργείται προς πολλαπλασιασμό του. Σε πιο αποδοτική καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων, λόγο έχει η χρήση διαφόρων οστεοεπαγωγικών ουσιών, που δρούν ως ικρίωμα των χονδροκυττάρων, αλλά και η τεχνική του PRP με σκοπό την ευόδωση του πολλαπλασιασμού των χονδροκυττάρων. Σε δεύτερο χρόνο, τα πολλαπλασιασθέντα χονδροκυττάρα τοποθετούνται στην περιοχή του ελλείμματος κάτω από μία μεμβράνη περιοστέου. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερης έκτασης ελλείμματα χόνδρου σε σύγκριση με την τεχνική των μικροκαταγμάτων και τη μωσαϊκοπλαστική και ότι, δύναται να δημιουργήσει βιολογικά καλύτερο ιστολογικό αποτέλεσμα. Μειονέκτηματα της μεθόδου αποτελούν, η ανάγκη ύπαρξης ολικού πάχους χόνδρου στα όρια του χόνδρινου ελλείμματος, η ανάγκη δύο επεμβάσεων και η παρατεταμένη προφύλαξη της άρθρωσης, με φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση αρκετών εβδομάδων, με σκοπό να επιτρέψει την ωρίμανση και ενσωμάτωση του μοσχεύματος.

Τελευταία Νέα

Κλείστε Ραντεβού

Σοφοκλέους 3 (2ος Όροφος), 12134 Περιστέρι

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή

16:00 - 21:00 κατόπιν ραντεβού  

Μαρτυρίες Ασθενών

bottom of page