top of page

Αρθρίτιδα Γόνατος

Νικόλαος Σαλαμαλίκης,MD,MSc,FEBOT
Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τί είναι;

Ο πόνος στο γόνατο, ο οποίος δε σχετίζεται με κάποιον πρόσφατο τραυματισμό, οφείλεται συνήθως στη λεγόμενη οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος, δηλαδή στη φθορά της άρθρωσης. Η αιτιολογία της αρθρίτιδας μπορεί να είναι π.χ. μηχανική , δηλαδή διαταραχή του άξονα των μακρών οστών του μηριαίου ή της κνήμης, μετά από παλαιό κάταγμα αυτών, ή εκφυλιστική λόγω διαταραχών και ρήξεων των μηνίσκων, ή λόγω εξελισσόμενων υφιστάμενων χόνδρινων βλαβών της άρθρωσης του γόνατος. Πιο σπάνια η καταστροφή της άρθρωσης μπορεί να οφείλεται λόγω συνυπάρχουσας ρευματοειδούς αρθρίτιδος , ή ακόμη και μετά από μία σηπτική αρθρίτιδα. Πολύ συχνά δεν ανευρίσκεται κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία και αποδίδεται σε βιολογικούς ενδοαρθρικούς παράγοντες του ασθενούς.

Πως αντιμετωπίζεται;

Δυστυχώς η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Σκοπός, στα αρχικά στάδια της νόσου είναι η ανάσχεση της εξέλιξής της με διάφορες συντηρητικές μεθόδους, όπως αλλαγή τρόπου ζωής , απώλεια βάρους, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ενδυνάμωση του μυϊκού σκελετού γύρω από το γόνατο, κυρίως του τετρακεφάλου και των μυών της γαστροκνημίας, με φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες κινησιοθεραπείας, δινόλουτρα αλλά και θεραπεία υπερήχων. Πολύ συχνά έρχονται σε εφαρμογή οι εγχύσεις διαφόρων ενδοαρθρικών παραγόντων, όπως υαλουρονικού οξέος υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση. Στα προχωρημένα στάδια οστεοαρθρίτιδας γόνατος (3o και 4ο στάδιο) η οριστική λύση δίνεται με τη μερική ή την ολική αρθροπλαστική γόνατος.

Ποιά είναι η κατάλληλη μέθοδος αρθροπλαστικής γόνατος για τον ασθενή;

Αδιαμφισβήτητα οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (π.χ. η προσπέλαση Subvastus), οι σύγχρονες υπολογιστικές και ρομποτικές τεχνικές τρισδιάστατου υπολογισμού των μεγεθών των προθέσεων σε συνδυασμό με προγράμματα, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, ταχείας αποκατάστασης, εξασφαλίζουν τα καλύτερα μετεγχειρητικά λειτουργικά αποτελέσματα της άρθρωσης του γόνατος. Ο Δρ.Σαλαμαλίκης, εφόσον ο ασθενής πληρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, εκτελεί προσπέλαση ελάχιστης επεμβατικότητας στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς να διασπά τη συνέχεια της κατάφυσης του τετρακεφάλου (Subvastus approach), με σκοπό, μετεγχειρητικά, να επιταχύνεται η αποκατάσταση του ασθενούς, αφού ο εκτατικός μηχανισμός του γόνατος παραμένει διεγχειρητικά ακέραιος. Ακολουθείται η χρήση του λεγόμενου "Προσωποποιημένου Γόνατος" (Personalized Knee Arthroplasty) και βέβαια διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ακολουθούνται διεθνή πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης - "fast track" (π.χ. διεγχειρητική έγχυση συγκεκριμένων φαρμάκων, γύρω από τα μαλακά μόρια του γόνατος, τα οποία έχει δειχθεί ότι, μειώνουν τη μετεγχειρητική απώλεια αίματος και βοηθούν στο ταχύτερο επιθυμητό φυσικοθεραπευτικό αποτέλεσμα). Το λεγόμενο "Προσωποποιημένο Γόνατο" (Personalized Knee Arthroplasty) αποτελεί μία σύγχρονη διαδικασία αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος, που αδιαμφισβήτητα βελτιώνει τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα μετά από αρθροπλαστική γόνατος. Προεγχειρητικά διενεργείται μαγνητική απεικόνιση των σκελών του ασθενούς και εν συνεχεία ακολουθεί ρομποτική ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων αυτών από εξουσιοδοτημένη εταιρία. Έτσι κατασκευάζονται προσωποποιημένα εκμαγεία (customized implants for knee replacement) μηρού και κνήμης για κάθε ασθενή. Ο Χειρουργός μπορεί να προετοιμαστεί πιο άρτια, αφού προεγχειρητικά του επιτρέπεται να μελετά τις τρισδιάστατες απεικονίσεις του πάσχοντος γόνατος, αλλά και τη τρισδιάστατη θέση, των ήδη υπολογιστικά επιλεγμένων, κατάλληλων μεγεθών προθέσεων επί των τρισδιάστατων απεικονίσεων των οστών. Ως επακόλουθο, ελαχιστοποιείται το ιατρογενές σφάλμα της προετοιμασίας των οστών για την υποδοχή των προθέσεων, αφού η τοποθέτηση των εκμαγείων, στην ουσία καθορίζει και την τοποθέτηση των οδηγών που σχετίζονται με την προετοιμασία των οστών, μειώνοντας αισθητά το διειγχηρητικό χρόνο προς όφελος του ασθενούς. Το "Προσωποποιημένο Γόνατο" αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των Χειρουργών, το οποίο θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται, εφόσον ο ασθενής πληρεί τις κατάλληλες προεγχειρητικές προϋποθέσεις.

Τί είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος;

Πολύ συχνά και ιδίως σε νεότερους ασθενείς, πάσχει μόνο το ένα διαμέρισμα της άρθρωσης του γόνατος, ως επί το πλείστον το εσωτερικό, ενώ ακολουθούν το επιγονατιδομηριαίο και το εξωτερικό διαμέρισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να αντικαθίσταται όλη η άρθρωση. Πάνω από το 5% των χειρουργείων που εκτελούνται για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του γόνατος, πρέπει να αντικαθιστούν μόνο το πάσχον διαμέρισμα και όχι όλο το γόνατο.
Οι αντενδείξεις της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής γόνατος οφείλουν να τηρούνται απαρέγκλιτα, οπού μεταξύ άλλων αναφέρεται η ρήξη του σύστοιχου προσθίου χιαστού συνδέσμου, οι μεγάλες παραμορφώσεις του γόνατος στο στεφανιαίο και στο οβελιαίο επίπεδο, οι πολύ νέοι ασθενείς, ο ευρής περιορισμός της κίνησης της άρθρωσης του γόνατος κτλ.. Ο Χειρουργός Δρ. Σαλαμαλίκης μπορεί να αναλάβει με αποτελεσματικότητα την αντικατάσταση του πάσχοντος διαμερίσματος της άρθρωσης του γόνατος, χρησιμοποιώντας τα πλέον μοντέρνα υλικά εταιρειών, με τη χρήση τρισδιάστατων υπολογιστικών μοντέλων για τον καλύτερο προεγχειρητικό σχεδιασμό της εγχείρησης. Διεγχειρητικά, χρησιμοποιείται αρθροσκόπιο το οποίο επιβεβαιώνει μακροσκοπικά τη συνολική κατάσταση του γόνατος, αλλά και ακτινοσκοπικό μηχάνημα που διασφαλίζει τη σωστή θέση των προθέσεων στο πάσχον διαμέρισμα του γόνατος. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος εν σχέση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος, σχετίζεται με μικρότερες τομές δέρματος, διατηρεί την κινησιολογία του γόνατος και διασφαλίζει γρηγορότερη αποκατάσταση κι επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του και μειωμένη μετεγχειρητική απώλεια αίματος.

Πώς γίνεται η προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς για ολική αρθροπλαστική γόνατος;

Μετά από ενδελεχή διαγνωστική - απεικονιστική διαδικασία και σίγουρα μετά από αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας, μπορούμε με αξιοπιστία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αντικαταστήσουμε (εν όλω ή εν μέρει) την άρθρωση του γόνατος, με σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, με τα πλέον μοντέρνα υλικά προθέσεων και με τη χρήση, προεγχειρητικά, τρισδιάστατων υπολογιστικών μοντέλων για τον καλύτερο σχεδισμό της εγχείρησης . Διενεργείται ένας πλήρης και εμπεριστατωμένος προεγχειρητικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος από έμπειρη ομάδα Ιατρών, με ψηφιακά προγράμματα εκτιμάται, τρισδιάστατα το προβλεπόμενο μέγεθος των προθέσεων και ο προσανατολισμός τους ανάλογα με το μέγεθος και την ανατομία του κάθε ασθενούς.

Πόσες ημέρες παραμένει ο ασθενής στην Κλινική και σε πόσον καιρό μετά από ολική (και μονοδιαμερισματική) αρθροπλαστική γόνατος είναι πλήρως λειτουργικός;

Μετεγχειρητικά ακολουθούνται εξατομικευμένα προγράμματα ταχείας μετεγχειρητικής αποκατάστασης, ανάλογα με τις ικανότητες και τις απαιτήσεις των ασθενών μας, βασιζόμενοι πάντα στα αντίστοιχα διεθνή πρωτόκολλα. Ο ασθενής υποστηρίζεται από έμπειρους και αποτελεσματικούς Φυσικοθεραπευτές, με στόχο ένα άρτιο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, βελτιώνοντας πάντα τη λειτουργία των ασθενών μας, που είναι και ο τελικός μας σκοπός. Ως επί το πλείστον οι ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος λαμβάνουν εξιτήριο από την Κλινική τη 2η μετεγχειρητική ημέρα και είναι πλήρως λειτουργικοί 2-4 εβδομάδες μετά το Χειρουργείο. Αναλόγως, η μετεγχειρητική αποκατάσταση και επάνοδος των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες, μετά από μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, είναι πιο ταχεία, εν σχέση με την ολική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Κλείστε Ραντεβού

Σοφοκλέους 3 (2ος Όροφος), 12134 Περιστέρι

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή

16:00 - 21:00 κατόπιν ραντεβού  

bottom of page