top of page

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου (rotator cuff tear)

Νικόλαος Σαλαμαλίκης,MD,MSc,FEBOT
Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τι είναι;

Η ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου (δηλαδή των τεσσάρων τενόντων της ωμικής ζώνης, που είναι υπεύθυνοι για τις πρώτες μοίρες κινητικότητας του βραχιονίου από την ηρεμία αυτού σε ουδέτερη θέση) αφορά στη μερική ή ολική διακοπή της συνέχειας των τενόντων που το απαρτίζουν (μερικού και ολικού πάχους). Η αιτιολογία της ρήξης σχετίζεται με εξωγενείς, ενδογενείς και τραυματικούς παράγοντες, ενώ τα ποσοστά αυξάνονται με την πάροδο της ηλικίας. Η ρήξη του στροφικού πετάλου εκδηλώνεται συνήθως με νυχτερινές ωμαλγίες και ελάττωση της ενεργητικής κινητικότητας του ώμου, κυρίως της απαγωγής και της έσω και έξω στροφής του βραχιονίου. Υπάρχει πληθώρα κλινικών test, με τα οποία ο Ορθοπεδικός μπορεί να επιβεβαιώσει μία τέτοια κατάσταση, το πλέον κατάλληλο διαγνωστικό μέσον όμως, αποτελεί αδιαμφισβήτητα, η μαγνητική τομογραφία του ώμου. Σε συνυπάρχουσα ενεργό θυλακίτιδα του υπακρωμιακού θυλάκου, ανακουφιστικό των συμπτωμάτων, αλλά και διαγνωστικό εργαλείο, αποτελεί η υπακρωμιακή έγχυση αναισθητικών και κορτιζονούχων φαρμάκων.

Ποιά είναι η σωστή θεραπεία στη ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου;

Στη μερική ρήξη, μπορεί αρχικά να δοκιμαστεί η συντηρητική θεραπεία με πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυϊκή ενδυνάμωση, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και υπακρωμιακή διήθηση αναλγητικών και κορτικοστεροειδών. Όσον αφορά τις ρήξεις ολικού πάχους, βέβαια, και τις μερικού πάχους σε νέους ασθενείς με υψηλές απαιτήσεις, η αρθροσκοπική υπακρωμιακή νεαροποίηση με ή χωρίς αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου και συρραφή του στροφικού πετάλου, με μοντέρνες, βιοαπορροφήσιμες άγκυρες, οπλισμένες με ισχυρά ράμματα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, αποτελεί μονόδρομο. Σε τεράστιες ρήξεις του στροφικού πετάλου και ανάλογα με τις απαιτήσεις και την ηλικία του ασθενούς μπορεί να διενεργηθούν επεμβάσεις μεταφοράς τενόντων επί των βραχιονίων ογκωμάτων, με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου, ή ακόμη και συρραφής μιας τεχνητής μεμβράνης επί του ελλείμματος, συνήθως σε ασθενείς κάτω των 65 ετών, με σκοπό την αποφυγή, της προς τα επάνω μετανάστευσης της βραχιόνιας κεφαλής και πρόσκρουσής της επί του ακρωμίου. Σπάνια σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με πολλά συμπαρομαρτούντα νοσήματα και χαμηλές λειτουργικές απαιτήσεις, προτείνεται η συντηρητική θεραπεία σε ρήξεις στροφικού πετάλου ολικού πάχους.

Πόσο καιρό θα παραμείνω στην Κλινική μετά από αρθροσκόπηση ώμου; Πόσο καιρό χρειάζεται ο χειρουργημένος ώμος για να είναι και πάλι πλήρως λειτουργικός;

Ο ασθενής ανάλογα με το είδος της επέμβασης που υφίσταται, μπορεί να λάβει εξιτήριο την ίδια μέρα της αρθροσκόπησης του ώμου (π.χ. μετά από υπακρωμιακή αποσυμπίεση) ή και έως τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα, σε περιπτώσεις μαζικών ρήξεων του στροφικού πετάλου, με επανακαθήλωση αυτού στο βραχιόνιο με άγκυρες - ράμματα, με συνοδό αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου. Αρχίζει ήδη, από την ημέρα του Χειρουργείου, πρόγραμμα, αρχικά, παθητικής κινησιοθεραπείας του πάσχοντος ώμου, σε περιορισμένο εύρος κίνησης. Τίθεται μία ανάρτηση του σύστοιχου βραχίονα ή ένας νάρθηκας απαγωγής αυτού, ο οποίος κατά περίπτωση εφαρμόζεται για έως και 4-6 εβδομάδες, το μέγιστο, μετεγχειρητικά. Πλήρης φόρτιση και πλήρες εύρος κίνησης του αρθροσκοπηθέντος ώμου, επιτυγχάνεται κατά περίπτωση σε 6-8 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Κλείστε Ραντεβού

Σοφοκλέους 3 (2ος Όροφος), 12134 Περιστέρι

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή

16:00 - 21:00 κατόπιν ραντεβού  

bottom of page